...
น้อยครั้งที่พระจันทร์เต็มดวงจะมากระทบกับทะเล
แต่ก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง และเพียงสัมผัสแรกของครั้งนั้นก็ทำให้ทะเลหนุ่มหลงรักพระจันทร์อย่างคลุ้มคลั่ง
เฝ้าพร่ำพรรณนาว่า แม้ในทะเลจะมีปลามากมายเพียงใด
ก็ไม่อาจเทียบเคียงได้กับความคิดถึง
และวันต่อมา เมื่อพระจันทร์ไม่มาเหมือนเคย
ทะเลหนุ่มจึงพูดกับทรายชราว่า พระจันทร์ไปไหน
ทำไมคืนนี้จึงไม่พระจันทร์ฉายส่อง
ทรายชราตอบว่า ทะเลหนุ่มเอย เจ้าไม่รู้หรือว่า ที่พระจันทร์หายไปนั้น
ก็เพราะเธอตั้งท้อง
ทะเลหนุ่มทั้งตกใจและโศกเศร้า ถามว่า เธอท้องกับใคร
ทรายชราจึงบอกอีกว่า ท้องกับพระพายยังไงเล่า
คืนนั้น ทะเลจึงบ้าคลั่ง และโอดครวญถึงความรักที่มีต่อพระจันทร์
...

"คุณก็เลยไม่รักใคร"

"รักทำไม พระจันทร์ยังไปท้องกับพระพายเลย อยู่แบบนี้แหละดีแล้ว
ขนาดจินตนาการยังเศร้า"

...

ฟัง แล้ว
ผม แทบ บ้า

Comment

Comment:

Tweet

T___T

#1 By วิหคสีคราม on 2010-05-22 12:54