ยังคง สมบูรณ์

posted on 29 Mar 2014 17:35 by ambrosia88planet
 
บางอย่าง บางสิ่ง บางคน...
แค่เห็น ก็เป็นสุขแล้ว...
ไม่ต้องแตะต้อง ไม่ต้องเป็นเจ้าของ ไม่ต้องครอบครอง...

แค่เห็นว่าความสวยงามนั้น อยู่ห่างไกล ออกไป...
อยู่ตรงนั้น อยู่ได้...
โดยไม่ต้องมีเรา...
แต่ยังคง สมบูรณ์...

พุงกลม
 
ปล. เช่น บล็อก exteen นี้ สวยงาม ทิ้งไว้ สามปี...
ปล่อยไว้... ไกลออกไป...

Comment

Comment:

Tweet